Čeština Dansk deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Nederlands Polski Română Sami Suomi Svenska


 

Gratis online læring spill for grunnskole, videregående skole, veiledning, voksenopplæring og hjem skolegang. Geografi lærerressurser for interaktive tavler i klasserommene. .

Kiva